Ipari megoldások

A DSS Consulting Zrt. 2016 óta foglalkozik az ipari szektorral, ez idő alatt számos sikeres ipari digitalizációs projekttel gazdagodtunk mind hazai, mind nemzetközi vizeken. 

Szolgáltatásaink között megtalálhatók mind az egyedi ipari digitalizációs fejlesztések, mind pedig a testre szabható “dobozos” termékek. Ezek jellemzően bármilyen vállalatirányítási rendszerrel integrálhatók, ahova a keletkezett adatokat a megszokott formátumban vissza is juttatják.

Töltse le rövid termékismertetőnket!

 

 

 

 DSS EffiSensy

Hatékony gyártást támogató rendszer

 Napjaink fokozott piaci versenyében, keresleti piacon a gyártás hatékonysága egyre jobban előtérbe kerül; a profitabilitás gyakran nagymértékben a gyártási hatékonyságon, a gyártási veszteségek minimalizálásán áll vagy bukik.

A gyártósori termelés komplex folyamat: több tényezőnek (legyártott darabszám, a legyártott termékek minősége, a gépek rendelkezésre állása stb.) kell egyszerre optimálisan működnie ahhoz, hogy maga a gyártás hatékony legyen mind a költségek, mint az időráfordítás tekintetében. Ezeket a mutatókat gyakran még manuálisan (papíron vagy Excelben) mérik és rögzítik – ez az erőforrások nem hatékony kihasználásához vezet, és az adatrögzítés során hibák és pontatlanságok torzítják az eredményt.

 

 A megoldás: DSS EffiSensy

A DSS EffiSensy, a Bosch Rexroth és a DSS Consulting komplex közös megoldása segítségével a gyártás minősége mérhetővé válik: a teljesítmény, a minőség és a rendelkezésre állás pontosan megfigyelhető és elemezhető. Ennek alapján

 • a fekete (az adatok elemzését és a megfelelő intézkedések végrehajtását követően) a termelés hatékonysága nő (magasabb legyártott darabszám, kevesebb selejt, alacsonyabb állásidő), így minimalizálható a gyártási veszteség;
 • a fekete az automatizált megoldásnak köszönhetően nincs szükség manuális adatrögzítésre, így munkaidő-megtakarítás érhető el.

 

Komplex megoldás: hardver, szoftver és tanácsadás egyben

 • a fekete Hardver: a gépsorra felszerelt szenzorok termelési adatokat (ciklusidő, darabszám, működési állapot, selejtszám stb.) mérnek és továbbítanak egy strukturált adatbázisba
 • a fekete Szoftver: az alkalmazás elemzi a valós termelési adatokat, összehasonlítva a termelési tervvel, és a Dashboardon elemzéseket jelenít meg a teljesítmény, a minőség és a rendelkezésre állás tekintetében
 • a fekete Tanácsadás: az elemzések alapján Lean tanácsadást nyújtunk a termelés további optimalizálása érdekében

 Töltse le rövid termékismertetőnket!

  


DSS StaffManager

Kapacitástervező és munkaidő-nyilvántartó rendszer

 

A leggyakoribb problémák:

 • a fekete A beosztottak munkavégzése papíralapon, vagy Excel fájlokban van nyomon követve

  • a feher Az információk összegyűjtése körülményes, sok időt igényel, és sok a hibalehetőség

 • a fekete A szakembereknek lenne kihasználatlan kapacitásuk, de a munka összetettsége, vagy a képesítések utánkövetésének hiánya miatt nehéz újratervezni a beosztásokat

A megoldásunk:

 • a fekete A dolgozók közös, felhasználóbarát felületen rögzíthetik az időadataikat

 • a fekete A vezetők egyszerűen tervezhetik a munkatársak kapacitását

  • a feher A dolgozók kompetenciái is rögzíthetők (Pl. naprakész-e a képesítése, tudása az adott feladathoz)

  • a feher Akár előre is allokálhatnak erőforrásokat még meg nem kezdett projektekre

 • a fekete Integrálható meglévő vállalatirányítási rendszerekkel

 • a fekete A beírt adatok automatikusan feltöltődnek az ERP-be, nincs többletadminisztráció

 • a fekete Könnyedén készíthető részletes analitika a kihasználatlan kapacitásokról is

A DSS StaffManager megoldás segítségével rögzíthetők a munkaidő terv- és tényadatai, amelyek mérhetővé válnak dolgozói, és projekt szinten is. Emellett rendszerintegrációk mentén a gépek munkavégzési ideje is automatikusan rögzítésre kerülhet.

Ezen adatok alapján tervezhetővé válik az erőforráslekötés, így allokálhatunk erőforrást a jövőbeni projektekre is.

 Töltse le rövid termékismertetőnket!

 


 OptimAPS

Rugalmas termelésütemezést, gyártásoptimalizálást segítő rendszer

 

A leggyakoribb problémák:

 • a fekete A gyártó cégek szeretnék a jelenleginél jobban optimalizálni a kihasználatlan kapacitásokat, gyártási időt

 • a fekete A váratlan eseményeket, kieséseket nem tudják elég gyorsan lereagálni

 • a fekete A folyamatok nehezen átláthatók, nehéz megtalálni a szűk keresztmetszeteket

 • a fekete A termelési terv jó támpontként szolgál, de könnyen aktualitását veszíti a folyamat közben

 • a fekete A nem optimális kapacitás-kihasználás extra költségeket jelent

A megoldásunk:

 • a fekete Gépekre lebontott gyártási tervet készít figyelembe véve az aktuális megrendeléseket és határidőket

 • a fekete A gépnaptárban real-time képet láthatunk a futó termelési tevékenységekről

  • a feher A javasolt tervet rugalmasan módosíthatjuk (Drag&Drop), ütemezhetjük

 • a fekete Meglévő vállalatirányítási rendszerrel, szenzorokkal integrálható

  • a feher Megrendelések automata betöltése ERP-ből, és a gépnaptár visszatöltése

Az OptimAPS megoldás egyedi lineáris programozási algoritmus segítségével a lehető legalacsonyabb költségre és időre optimalizálja a gyártási menetrendet. A számítások során figyelembe veszi az átállási időket (le-felszerszámozás, anyag felmelegítése), és a ciklusidőket is.

A szoftver arra is képes, hogy valós idejű adatok (például magas prioritással, újonnan beérkező megrendelés) alapján devianciaelemzést végezzen, és ez alapján tesz javaslatot a módosított termelési tervre. A termelésirányító szakember a kapott javaslatokat tetszés szerint módosíthatja, szimulációt futtathat, illetve újratervezést is indíthat a megadott feltételekkel.

Az OptimAPS a DSS Maintenance megoldással integrálva a tervezett leállásokkal automatikusan tud számolni, így egy komplex megoldást nyújtva a gyártógépek rendelkezésre állására.

Töltse le rövid termékismertetőnket!

További részleteket, videót és ingyenes demót a termék honlapján talál.

 


 DSS Maintenance

Prediktív és preventív karbantartást támogató rendszer

 

A leggyakoribb problémák:

 • a fekete Digitalizált folyamatok mellett papíralapon is rögzítenek fontos adatokat, amelyek gyakran elkeverednek

 • a fekete Nincs kialakított tudásbázis, sem egyszerűen visszakövethető karbantartási történet az egyes gépekhez

 • a fekete Nem tervezett leállások miatt egyes gépek több napra kiesnek a termelésből, amely komoly költséget jelent

A megoldásunk:

 • a fekete A gépek karbantartásának előretervezése, az üzemidő jobb kihasználása (kevesebb állásidő, több üzemidő) szempontjából

 • a fekete Egyetlen rendszerben rögzíthetők a kézikönyvek, és a javítási jegyzőkönyvek

  • a feher Közös tudásbázis hozható létre a hibák és gépek kapcsán

  • a feher Meghibásodás esetén egyszerűbb a hiba okának kiderítése, elemzése az előzmények alapján 

 • a fekete Integrálható meglévő vállalatirányítási rendszerekkel

A DSS Maintenance képes teljeskörű támogatást adni a karbantartási folyamatok nyomon követésére. Alkalmas arra, hogy minden gép alkatrész szinten is rögzítésre kerüljön, így saját azonosító alapján látható a komponensek cseréjének előzménye. A gépekhez és alkatrészekhez bármilyen esemény rögzíthető, és a történetiségük visszakereshető a teljes életútjuk alatt, ami alapján könnyen készíthetők vizuálisan is jól ábrázolt, specifikus riportok.

Futási vagy üzemidő és a gyártói ajánlás alapján (preventív módon), illetve akár szenzoradatok alapján (prediktív módon) is előrejelezhető az adott gép szervizigénye, valamint figyelemmel kísérhető a kötelező és eseti karbantartások esedékessége.

A kiegészítő, prediktív modul előnyei:

 • a fekete Szenzorok által küldött adatok alapján megelőző riasztásokat küld az esetleges meghibásodásokról, alkatrészek kopásáról

 • a fekete Így biztosítja a gyors reagálást, a berendezés megfelelő rendelkezésre állását

 • a fekete Minimalizálhatók a szervizköltségek és maximalizálható az élettartam

 • a fekete Megakadályozhatja a gépek termelésből való kiesését, így időt és pénzt spórolhat a vállalata számára

Töltse le rövid termékismertetőnket!

 


 

  

DSS WorkflowHero

Folyamatszervező megoldás ipari gyártó cégek számára

 

Sok vállalatnál még Excel-alapon vezetik a feladatokat, beosztásokat, munkafolyamatokat — ezek így könnyen követhetetlenné válhatnak, a vezetőktől is sok energiát igényelnek, sőt, az ilyen rendszerekből csak egyszerű kimutatások készíthetők. Gyakran előfordul az is, hogy a meglévő ERP-rendszerben van ugyan workflow modul, de bonyolult, sok a fölösleges funkciója, így a gyakorlatban inkább nem használják.

 

A megoldás: DSS WorkflowHero

A DSS WorkflowHero, a Bosch Rexroth és a DSS Consulting közös megoldása segítségével egyszerűvé válik az üzleti folyamatok szervezése. Ezáltal

 • a fekete A szakértők grafikus felületen egyszerűen tudnak létrehozni és módosítani folyamatokat, minimális manuális munkával

 • a fekete A középvezetők számára gördülékenyebbé válik a feladatok kiadása, az információáramlás és a jelentéskészítés 

 • a fekete A felsővezetők a jelentéseknek köszönhetően könnyen átlátják a feladatok állását és az esetleges komolyabb csúszásokat, problémákat

 

A WorkflowHero a DSS StaffManagerrel integrálva összetett megoldást kínál a feladatok és a rájuk allokált erőforrások kezelésére, monitorozására.

 

Töltse le rövid termékismertetőnket!

 


DSS SalesTarget

Üzleti tervezést segítő megoldás

 

A leggyakoribb problémák:

a fekete Az üzleti tervezés Excel fájlokban zajlik, amelyek aktualizálása idő- és munkaigényes.
a fekete Az ügyféladatok vezetésére nincs egységes konstrukció, mindenki a maga módján rögzíti
a fekete Az értékesítők túl sok időt töltenek adminisztrációval
a fekete Túl hosszú meetingek: A vezetők csak itt értesülnek az egyes ügyek állapotáról

A megoldásunk:

a fekete Kulcsrakész, mégis igény szerint testre szabható megoldás
a fekete A vezetők naprakészen követhetik a tervszámok alakulását, ügyek állapotát
a fekete Sztenderdizálja az adminisztráció vezetését, ezáltal az értékesítők időt takaríthatnak meg
a fekete Az összegyűjtött információk segítenek a stratégia megtervezésében, módosításában

A DSS SalesTarget megoldás lehetővé teszi az üzleti tervezést vevőnkénti felosztásban, ezáltal követhetővé válnak az ajánlati folyamatok és az eladási információk is. A szoftver lehetővé teszi a negyedéves üzleti tervezést, valamint megmutatja az év eleji tervezéstől való eltérés mértékét vevői és üzletági szinten is.

A SalesTarget platformfüggetlen, a manuális rögzítés mellett bármilyen ERP és CRM rendszerből képes importálni az adatokat, így egyetlen helyen, strukturáltan jeleníti meg az összes szükséges információt.

A dashboard megjelenítéssel bármilyen kimutatás egyszerűen elkészíthető, és a változások is azonnal, dinamikusan láthatóak, ahogy az értékesítő feltölti az információt.

 

Töltse le rövid termékismertetőnket!